View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

10 Strings 100% Translate
733 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
In-Game Code Text 22% 42 198 Translate
In-Game JSON Text 99% 1 14 Translate
In-Game Runtime Text 35% 91 366 2 Translate
In-Game Story Text This component is linked to the Dragon Audit/In-Game Runtime Text repository. 87% 179 1,585 12 4 1 Translate
Launch Trailer This translation does not yet exist. 0%

Translation Information

Project website https://dragonaudit.com/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Contributor agreement View
Filemask*/LC_MESSAGES/Game Description and Metadata.xlsx
Translation file pl/LC_MESSAGES/Game Description and Metadata.xlsx
None

Committed changes

Dragon Audit / Game Description and MetadataPolish

Committed changes 3 weeks ago
Includes a set of avatars for Ayraw, George, and Varaw.
Zawiera pakiet awatarów dla Ayraw, Georga oraz Varaw.
3 weeks ago
Deluxe Edition includes the base Dragon Audit game as well as the Hoard of Bonus Content.
Deluxe Edition zawiera podstawową wersję Dragon Audit oraz Hoard of Bonus Content.
3 weeks ago
Please note that if you are purchasing the Hoard of Bonus Content, it contains behind-the-scenes making-of videos that are not translated to this language (they are in English). Other Hoard of Bonus Content features like the art book are primarily visual and do not require translation to enjoy.
Należy zapamiętać, że jeśli zakupisz Hoard of Bonus Content, będzie on zawierać materiały wideo zza kulis, które nie są przetłumaczone na ten język (są po angielsku). Reszta zawartości Hoard of Bonus Content takich jak artbook są głównie wizualne i nie wymagają tłumaczenia, aby z nich korzystać.
3 weeks ago
Every dragon needs a hoard! Add these behind-the-scenes extras to your collection:

* Blooper reel
* Digital in-game art book
* Behind the scenes video content
* Lossless Ultra HD wallpapers
* Soundtrack
Każdy smok potrzebuje skarbu! Dodaj te dodatki zza kulis do swojej kolekcji:

* Składanka wpadek
* Cyfrowy artbook w grze
* Materiały wideo zza kulis
* Tapety Ultra HD bez utraty jakości
* Ścieżka dźwiękowa
3 weeks ago
Every dragon needs a hoard! Add these behind-the-scenes extras to your collection:

[list][*]Blooper reel
[*]Digital in-game art book
[*]Behind the scenes video content
[*]Lossless Ultra HD wallpapers
[*]Soundtrack
[/list]
Każdy smok potrzebuje skarbu! Dodaj te dodatki zza kulis do swojej kolekcji:

[list][*]Składanka wpadek
[*]Cyfrowy artbook w grze
[*]Materiały wideo zza kulis
[*]Tapety Ultra HD bez utraty jakości
[*]Ścieżka dźwiękowa
[/list]
3 weeks ago
A hoard of bonus content - get a peek at the making of Dragon Audit with this bundle of behind-the-scenes bonuses.
Wielka ilość dodatkowej zawartości - zajrzyj w proces tworzenia Dragon Audit z tym pakietem bonusów za kulisami.
3 weeks ago
Dragon Audit is a hilarious adventure game following a brave battle accountant who storms the castle to rescue a princess, but unexpectedly rescues a lonely dragoness instead. Its story rich gameplay is inspired by point & click comedy classics, told with an anime inspired 3D visual style, told with an anime inspired 3D visual style and modern controller-friendly input.

-- Features --

* A 'walking simulator' adventure game with a cute, heartfelt story and light puzzle solving.
* Meet interesting characters and help them with their quirky subquests.
* Explore a 3D world. Find items, characters, minigames, and hidden jokes.
* Roughly the length of a comedy movie (~90 minutes); includes one ending to choose from.
* Sometimes emotionally impactful dialogue & cinematics, sometimes jokes about pants.

-- Story --

In a world teeming with magic and danger, a city of accountants exists which has sequestered itself behind high walls and generally unacceptable accounting principles. A battle accountant there, George, is assigned the unenviable task of leaving the safety of the city in order to storm a nearby castle, slay the dragon, rescue the princess, and (most importantly) rescue the unpaid tax revenue. Meanwhile, Ayraw (the dragon), is tired of knights showing up to slay her, and is a bit jealous no one ever wants to rescue her. So she concocts a plan to trick George into rescuing her instead of rescuing the princess. Hijinks ensue as the two team up, the unlikely duo slowly growing closer through their shared adventure.
Dragon Audit to zabawna gra przygodowa opowiadająca historię dzielnego walecznego księgowego, który najeżdża na zamek, aby uratować księżniczkę, ale niespodziewanie zamiast tego ratuje samotną smoczycę. Bogata w fabułę rozgrywka została zainspirowana klasykami komedii typu point & click, opowiadana w stylu anime 3D z nowoczesnym sterowaniem wspierającym kontrolery.

-- Cechy --

* Przygodowa gra typu 'symulator chodzenia' ze słodką, rozdzierającą serce fabułą i prostymi logicznymi zagadkami.
* Poznawaj ciekawe postacie i pomagaj im w dziwacznych zadaniach.
* Zwiedź świat 3D. Znajduj przedmioty, postacie, mini gry i ukryte dowcipy.
* Mniej więcej długości komedii (~90 minut); jedno zakończenie do wyboru.
* Czasami wstrząsające emocjonalnie dialogi i cinematiki, a czasami żarty o spodniach.

-- Fabuła --

W świecie rojącym się od magii i niebezpieczeństw istnieje, miasto księgowych, które odizolowało się wysokim murem oraz absurdalnymi zasadami rachunkowości. Mieszkający tam waleczny księgowy, George dostaje niewykonalne zadanie polegające na opuszczeniu bezpiecznego miasta w celu najechania na pobliski zamek, zabicie smoka, uratowanie księżniczki, a (co najważniejsze) odzyskanie niezapłaconych podatków. W międzyczasie Ayraw (smoczyca) jest zmęczona nieustępującymi rycerzami usiłujących ją zabić i jest trochę zazdrosna, że nie chce jej nikt uratować. Więc obmyśla plan jak przechytrzyć Georga, aby to ją uratował zamiast księżniczki. Następuje zwrot akcji, gdy dwójka bohaterów tworzy jedną drużynę, niespodziewany duet zbliża się do siebie coraz bardziej poprzez wspólną przygodę.
3 weeks ago
Dragon Audit is a hilarious adventure game following a brave battle accountant who storms the castle to rescue a princess, but unexpectedly rescues a lonely dragoness instead. Its story rich gameplay is inspired by point & click comedy classics, told with an anime inspired 3D visual style and modern controller-friendly input.

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/beautiful20fps-optimized.gif[/img]

[h2]Features[/h2]

[list][*]A 'walking simulator' adventure game with a cute, heartfelt story and light puzzle solving.
[*]Meet interesting characters and help them with their quirky subquests.
[*]Explore a 3D world. Find items, characters, minigames, and hidden jokes.
[*]Roughly the length of a comedy movie (~90 minutes); includes one ending to choose from.
[*]Sometimes emotionally impactful dialogue & cinematics, sometimes jokes about pants.
[/list]

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/WildernessSparks-OptimizedNoBackgroundMovement.gif[/img]

[h2]Story[/h2]

[i]In a world teeming with magic and danger, a city of accountants exists which has sequestered itself behind high walls and generally unacceptable accounting principles. A battle accountant there, George, is assigned the unenviable task of leaving the safety of the city in order to storm a nearby castle, slay the dragon, rescue the princess, and (most importantly) rescue the unpaid tax revenue. Meanwhile, Ayraw (the dragon), is tired of knights showing up to slay her, and is a bit jealous no one ever wants to rescue her. So she concocts a plan to trick George into rescuing her instead of rescuing the princess. Hijinks ensue as the two team up, the unlikely duo slowly growing closer through their shared adventure.[/i]

[h2]Main Characters[/h2]

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/AlanaBio-600px.png[/img]

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/GeorgeBio-600px.png[/img]

[h2]Translations[/h2]

Community members are currently working on translating the game to several languages. If you would like to check on the status of these translations (or contribute your own!) we have an information page & translation server [url=https://dragonaudit.com/translate.php]here[/url].
Dragon Audit to zabawna gra przygodowa opowiadająca historię dzielnego walecznego księgowego, który najeżdża na zamek, aby uratować księżniczkę, ale niespodziewanie zamiast tego ratuje samotną smoczycę. Bogata w fabułę rozgrywka została zainspirowana klasykami komedii typu point & click, opowiadana w stylu anime 3D z nowoczesnym sterowaniem wspierającym kontrolery.

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/beautiful20fps-optimized.gif[/img]

[h2]Cechy[/h2]

[list][*]Przygodowa gra typu 'symulator chodzenia' ze słodką, rozdzierającą serce fabułą i prostymi logicznymi zagadkami.
[*]Poznawaj ciekawe postacie i pomagaj im w dziwacznych zadaniach.
[*]Zwiedź świat 3D. Znajduj przedmioty, postacie, mini gry i ukryte dowcipy.
[*]Mniej więcej długości komedii (~90 minut); jedno zakończenie do wyboru.
[*]Czasami wstrząsające emocjonalnie dialogi i cinematiki, a czasami żarty o spodniach.
[/list]

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/WildernessSparks-OptimizedNoBackgroundMovement.gif[/img]

[h2]Fabuła[/h2]

[i]W świecie rojącym się od magii i niebezpieczeństw istnieje, miasto księgowych, które odizolowało się wysokim murem oraz absurdalnymi zasadami rachunkowości. Mieszkający tam waleczny księgowy, George dostaje niewykonalne zadanie polegające na opuszczeniu bezpiecznego miasta w celu najechania na pobliski zamek, zabicie smoka, uratowanie księżniczki, a (co najważniejsze) odzyskanie niezapłaconych podatków. W międzyczasie Ayraw (smoczyca) jest zmęczona nieustępującymi rycerzami usiłujących ją zabić i jest trochę zazdrosna, że nie chce jej nikt uratować. Więc obmyśla plan jak przechytrzyć Georga, aby to ją uratował zamiast księżniczki. Następuje zwrot akcji, gdy dwójka bohaterów tworzy jedną drużynę, niespodziewany duet zbliża się do siebie coraz bardziej poprzez wspólną przygodę.[/i]

[h2]Główne postacie[/h2]

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/AlanaBio-600px.png[/img]

[img]{STEAM_APP_IMAGE}/extras/GeorgeBio-600px.png[/img]

[h2]Tłumaczenia[/h2]

Członkowie społeczności aktualnie są w trakcie tłumaczenia gry na różne języki. Jeśli interesuje Cię postęp z tłumaczeniami (albo chcesz pomóc!) to mamy stronę z informacjami oraz serwer do tłumaczeń
[url=https://dragonaudit.com/translate.php]here[/url].
3 weeks ago
None

Committed changes

Dragon Audit / Game Description and MetadataPolish

Committed changes 3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 733 4,949
Translated 100% 10 733 4,949
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 4, 2020, 6:55 a.m.
Last author Jan Kierzek

Activity in last 30 days

Activity in last year