View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://dragonaudit.com/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Contributor agreement View
Filemask*/LC_MESSAGES/Dragon Audit In-Game Story Text.po
Translation file pl/LC_MESSAGES/Dragon Audit In-Game Story Text.po
None

Committed changes

Dragon Audit / In-Game Story TextPolish

Committed changes 10 months ago
Nah, it's already sufficiently cheesy.
Nie, jest już wystarczająco kiepskiechyba już ser-decznie wystarczy.
10 months ago
Committed changes 11 months ago
Well, really any belt would probably work. Maybe one of Metra's spares from her closet?
Szczerze, tak naprawdę jakikolwiek pas napędowy by się nadał. Może jeden zapasowy z gabineturderoby Metry?
11 months ago
"Increase the size of your hoard with these ten hot tips!"
"Dowódcy jej nienawidzą! Powiększyła hordęskarb tym dziwnym sposobem!"
11 months ago
SUNDAY! SUNDAY! SUNDAY! AT THE SQUELCH DOME! WATCH TRUCKS GO OVER RAMPS! BRING A CAN OF SOUP AND GET A FREE SOMEONE ELSE'S CAN OF SOUP.
W NIEDZIELAĘ! W NIEDZIELA!Ę! W NIEDZIELA!Ę! W SQUELCH DOME! POKAZ LATAJĄCYCH CIĘŻARÓWEK! PRZYNIEŚ PUSZKĘ ZUPY I DOSTAŃ CZYJĄŚ PUSZKĘ ZUPY GRATIS.
11 months ago
"Why is there only one dragon who lives near Squelch? We theorize on why she hasn't moved to somewhere with (slightly) more dragons!"
"Czemu jest tylko jeden zasmok mieszkały smok obok Squelch? Myślimy nad w pobliżu Squelch? Oto powodem,y dla któregoych nie przeniósł się w miejsce z (nieco) większą ilością smoków!"
11 months ago
"Increase the size of your hoard with these ten hot tips!"
"Powiększ rozmiar swojej hordy dzięki tym gorącym wskazówkoDowódcy jej nienawidzą! Powiększyła hordę tym dziwnym sposobem!"
11 months ago
"Increase the size of your hoard with these ten hot tips!"
"Powiększ rozmiar swojej hordy razem z tymi dziesięciomadzięki tym gorącymi wskazówkamiom!"
11 months ago
Ayraw's computer has a bunch of .rawr files.
Komputer Ayraw ma pełno plików z rozszerzeniem .rawr.
11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,478 13,642 73,755
Translated 100% 1,478 13,642 73,755
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 20, 2021, 1:57 a.m.
Last author Magdalena Wilk

Activity in last 30 days

Activity in last year