View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://dragonaudit.com/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Contributor agreement View
Filemask*/LC_MESSAGES/Dragon Audit In-Game Story Text.po
Translation file pl/LC_MESSAGES/Dragon Audit In-Game Story Text.po
None

Committed changes

Dragon Audit / In-Game Story TextPolish

Committed changes 3 years ago
Nah, it's already sufficiently cheesy.
Nie, jestchyba już wystarczająco kiepskieser-decznie wystarczy.
3 years ago
Committed changes 3 years ago
Well, really any belt would probably work. Maybe one of Metra's spares from her closet?
Szczerze, tak naprawdę jakikolwiek pas napędowy by się nadał. Może jeden zapasowy z gabineturderoby Metry?
3 years ago
"Increase the size of your hoard with these ten hot tips!"
"Dowódcy jej nienawidzą! Powiększyła hordęskarb tym dziwnym sposobem!"
3 years ago
SUNDAY! SUNDAY! SUNDAY! AT THE SQUELCH DOME! WATCH TRUCKS GO OVER RAMPS! BRING A CAN OF SOUP AND GET A FREE SOMEONE ELSE'S CAN OF SOUP.
W NIEDZIELA!Ę! W NIEDZIELA!Ę! W NIEDZIELA!Ę! W SQUELCH DOME! POKAZ LATAJĄCYCH CIĘŻARÓWEK! PRZYNIEŚ PUSZKĘ ZUPY I DOSTAŃ CZYJĄŚ PUSZKĘ ZUPY GRATIS.
3 years ago
"Why is there only one dragon who lives near Squelch? We theorize on why she hasn't moved to somewhere with (slightly) more dragons!"
"Czemu jest tylko jeden zasmok mieszkały smok obok Squelch? Myślimy nad w pobliżu Squelch? Oto powodem,y dla któregoych nie przeniósł się w miejsce z (nieco) większą ilością smoków!"
3 years ago
"Increase the size of your hoard with these ten hot tips!"
"Powiększ rozmiar swojej hordy dzięki tym gorącym wskazówkoDowódcy jej nienawidzą! Powiększyła hordę tym dziwnym sposobem!"
3 years ago
"Increase the size of your hoard with these ten hot tips!"
"Powiększ rozmiar swojej hordy razem z tymi dziesięciomadzięki tym gorącymi wskazówkamiom!"
3 years ago
Ayraw's computer has a bunch of .rawr files.
Komputer Ayraw ma pełno plików z rozszerzeniem .rawr.
3 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,478 13,642 73,755
Translated 100% 1,478 13,642 73,755
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 20, 2021, 1:57 a.m.
Last author Magdalena Wilk

Activity in last 30 days

Activity in last year